Supervisionsgruppe for psykologer i Hvidovre

Vi starter i januar 2015 supervisionsgrupper for psykologer, som ønsker autorisation, specialist- eller supervisorgodkendelse i psykoterapi eller børnepsykologi.

Supervisionen vil foregå hver anden fredag kl.9 – 14 i perioden: januar 2015 – juni 2015. I alt 60 timer.

Startdato: Fredag d. 23. januar 2015

Deltagerantal: min. 3 – max. 5 deltagere i hver gruppe.

Varighed: 5 timer pr. gang – i alt 60 timer.

Pris 2 rater á 10.000 kr.

Tilmelding: senest fredag d. 31.12. 2014. Brug tilmeldingsblanket eller ring på tlf. 27286729 (Nina) eller 40955321 (Lene)

Sted: Psykologhuset i Hvidovre
Arnold Nielsens Boulevard 67
2650 Hvidovre

Deltagerne vil i perioden blive superviseret af hver af de 2 supervisorer. Dette for at sikre supervisionsbredden, og for at deltagerne kan stifte bekendtskab med forskellige former for supervision og personlig stil.

For psykologer, som ønsker autorisation, vil supervisionen blive foretaget af supervisor. Man kan også medbringe egne videooptagelser til supervision. Supervisionsforløbet vil evt. kunne optages på video.

For psykologer, som ønsker specialist- eller supervisorgodkendelse, vil supervisionen primært foretages af supervisor. En del af timerne vil også kunne anvendes til supervision af supervisionen f.eks. ved at deltagerne medbringer egne videooptagelser. Supervisionsforløbet vil evt. kunne optages på video.

Der vil i forløbet blive uddelt artikler om teori og metode til fælles diskussion.

Der starter en supervisionsgruppe igen i august 2015.

Vi har også en åben supervisionsgruppe for min. 3 psykologer den 1. onsdag hver måned fra 13-17

Vi tilbyder også individuel supervision.