Nina Ostenfeld, tlf. 27286729

nina
Autoriseret cand. psych.
specialist og supervisor i
psykoterapi og klinisk børnepsykologi

tlf. +45 27286729

Jeg har ikke længere overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at jeg ikke kan modtage henvisning fra lægen.

Jeg har arbejdet indenfor  mange områder af psykologien bl.a. psykiatri, misbrugsbehandling og har i 35 år været ansat primærkommunalt i socialforvaltning, skole og daginstitutionsområdet, hvor jeg har arbejdet med og superviseret såvel psykologer som andre faggrupper, f.eks. pædagoger, lærere, socialrådgivere og ’hjemme-hos’/familierådgivere.

De sidste 9 år har jeg været selvstændig på fuld tid og har samtaleterapi og rådgivning indenfor et bredt område af problemstillinger i forhold til børn, voksne, par og familier.

Endviderere har jeg supervision og undervisning af psykologer og andre faggrupper samt coaching.

Siden 1981 har jeg arbejdet både teoretisk og praktisk med systemisk psykoterapi i forskellige metoder  – bl.a.  hypnose.

Særlig interesse har jeg for den løsningsfokuserede teori og metode inspireret af Steve de Shazer/Insoo Kim Berg, samt den narrative teori og metode.

Email: ostenfeld@psykologerne-paa-vaerftet.dk