Hvordan arbejder jeg?

Tidligere tænkte man, at problemer opstod individuelt – i personens indre (intra-psykisk).
I dag tænker man, at problemer opstår imellem os – i relationen til andre mennesker (inter-psykisk).

Det betyder, at når vi slås med problemer (f.eks. angst, depression, traumer, sorg, dårligt selvværd, konflikter, stress, opdragelsesvanskeligeder, cutting, ocd, spiseforstyrrelser, tvangstanker/tvangshandlinger….), så må man også se på i hvilke sammenhænge problemerne er opstået og hvornår de fylder mest og mindst.

Det er problemet, der er problemet – ikke personen.

Narrativ tilgang til problemer:

Ved at høre til og arbejde med personens livshistorie, bliver det muligt sammen at finde den enkeltes egne resurser og livsværdier og håb for livet.

Tidligere erfaringer, som måske har været glemt eller gemt, hentes frem som fundament for nye erfaringer og foretrukne fortællinger.

Løsningsfokuseret tilgang til problemløsning:

I dagligdagen løser vi alle mange vanskeligheder og problemer uden at være bevidste om, hvordan vi gør. Ofte husker vi kun de situationer, hvor vores måde at løse et probem på, ikke lykkes. Måske er det løsningen der er problemet.

Ved at fokusere på de ressourcer og successer vi har, oplever vi alle både større selvtillid og glæde, og får samtidig nye ideer til at tackle de vanskeligheder vi står i dagligt.