Supervisionsgruppe for psykologer i Helsingør

I august 2014 starter vi nye supervisionsgrupper for psykologer, som ønsker autorisation, specialist- eller supervisorgodkendelse i psykoterapi eller børnepsykologi.

Supervisionen vil foregå hver anden fredag kl.9 – 14 fra januar – juni 2015. I alt 60 timer.

Startdato: fredag d. 23. Januar

Deltagerantal: min. 3 – max. 5 deltagere i hver gruppe.

Varighed: 5 timer pr. gang – i alt 60 timer.

Pris 2 rater á 10.000 kr.

Tilmelding: Senest d. 20 juni 2014 send tilmeldingsblanket eller ring på tlf. 27286729 (Nina) eller 40955321 (Lene)

Sted: Psykologerne på Værftet
Sdr. Strandvej 10, 2. sal
3000 Helsingør

Deltagerne vil i perioder blive superviseret af hver af de 2 supervisorer. Dette for at sikre supervisionsbredden, og for at deltagerne kan stifte bekendtskab med forskellige former for supervision og personlig stil.

For psykologer, som ønsker autorisation, vil supervisionen blive foretaget af supervisor. Man kan også medbringe egne videooptagelser til supervision. Supervisionsforløbet vil evt. kunne optages på video.

For psykologer, som ønsker specialist eller supervisorgodkendelse, vil supervisionen primært foretages af supervisor. En del af timerne vil også kunne anvendes til supervision af supervisionen f.eks. ved at deltagerne medbringer egne videooptagelser. Supervisionsforløbet vil evt. kunne optages på video.

Der vil i forløbet blive uddelt artikler om teori og metode til fælles diskussion.

Ny supervisionsgruppe for psykologer starter igen i august 2015.

Vi har også en åben supervisionsgruppe for 3-8 psykologer hver 1. onsdag i måneden fra 13-17 i Hvidovre

Vi tilbyder også individuel supervision.