Velkommen

Velkommen til Psykologerne på Værftet. Vi er ved at omlægge vores hjemmeside, så vi beklager, at her roder.

NB! Vi er flyttet til Sdr. Strandvej 10, 2., 3000 Helsingør 

Lene Kaslov: tlf. +45 40955321    –   Nina Ostenfeld: tlf. +45 27286729

Autoriseret psykolog
Lene Kaslov

lene


cand.pæd.psych.
Specialist og supervisor i
klinisk børne- og ungepsykologi
Autoriseret psykolog
Nina Ostenfeld

nina


cand.psych.
specialist og supervisor i psykoterapi
og supervisor i klinisk børnepsykologi

Vi har begge i mange år arbejdet med:

Nina Ostenfeld har overenskomst med sygesikringen, som giver mulighed for tilskud psykologhjælp i forhold til:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12.
  graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 • Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • Personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, mellem 18-38 år.